SynesgyWAY е софтуерен инструмент, разработен за измерване на екологично, социално и управленско въздействие на отделни дружества, банки и застрахователни компании.
Платформата позволява лесно, директно и глобално използване, без да се нарушават спецификите на местните регулации. Създаденият въпросник се адаптира към регулаторните и бизнес изискванията на страната, в която компанията извършва дейност.

ВЪПРОСНИК

Обща ESG рамка

Основни въпроси

Въпроси за конкретната индустрия

Рейтингова агенция CRIF

ПРОВЕРКИ НА КАЧЕСТВОТО

Местна регулация

Информация за местния бизнес

Правно и поверително валидиране

Качество на данните от екипа на анализатора

ПОДДРЪЖКА И КОНСУЛТАЦИИ

Поддръжка за доставчици

Поддръжка за ръководители на вериги за доставки

Често задавани въпроси

Гореща линия

ОЦЕНЯВАНЕ

Общ резултат

План за действие

Табло

01 B

ВЪПРОСНИК

Основен инструмент за успеха на Synesgy са въпросниците, които включват актуални и прецизни препратки към глобалните ESG стандарти, като UNGC, GRI, UN 17 SDGs, EBA LOM и Таксономия на ЕС за устойчиви дейности.

Въпросниците имат двустъпков подход. В първа стъпка са включени общи въпроси, които отговарят на изискванията на Глобалната инициатива за отчетност (GRI) и включват информация за стопанската дейност, екологичните, социалните и управленските аспекти от дейността на компаниите.

Във втора стъпка, въпросите са подбрани в съответствие със специфичната индустрия, към която компанията принадлежи. В допълнение, въпросникът на Synesgy е сертифициран от рейтингова агенция CRIF (CRA), която е призната на европейско ниво.

02 B

Оценка и план за развитие

В края на процеса Synesgy изчислява общия резултат на попълващия, и му предоставя План за действие, които могат да бъдат изтеглени директно от платформата.

Представянето в областта на ESG на компанията се илюстрира чрез общ резултат, разпределен в петте раздела на въпросника. След това компанията получава като предложение План за действие за подобрение на общото й ниво на устойчивост.

03 B

ПОДДРЪЖКА И КОНСУЛТАЦИИ

За да осигури постоянна поддръжка, Synesgy предоставя грижа за клиентите и консултации за всяка държава, в която работи. Грижата за клиента е насочена към директното му подпомагане на всеки етап от процеса: от разбиране принципите на ESG и попълване на въпросника до получаване на т.нар. План за действие.

04 B

Система за предупреждение

За да се гарантира качеството на данните и отговорите, се прилагат едновременно автоматични и ръчни проверки.

В платформата е вградена система за идентифициране на несъответствия, която извършва автоматична проверка в базата данни на CRIF относно уместността и последователността на оповестената информация.

Ако системата за идентифициране на несъответствия открие такива, от попълващия се изиска допълнителна документация, с която да бъдат потвърдени попълнените във въпросника отговори.

Несъответствията се обработват от екип от опитни анализатори, които проверяват документацията и, ако е необходимо, се свързват директно с попълващия.

 

Свържете се с нас за повече информация

Проверете своя ESG резултат!
Dashboard

Моделът за оценка на Synesgy, разработен от оторизирана рейтингова агенция CRIF, позволява лесна визуализация на резултата, получен в 5-те области на въпросника (Бизнес, Околна среда, Социални въпроси, Управление и Индустрия).
Отделните направления се обединяват в обща оценка.
За компании, които искат да оценят своята верига на доставки, Synesgy предоставя общи списъци с включени ESG показатели, от които компаниите могат да преглеждат и анализират резултатите на техните доставчици в различни области.

 

Icona Coccarda Resize (1)

Резултатът от оценката, който се получава след попълване на въпросника, може да бъде свален заедно със сертификата директно от платформата и да бъде споделен на уебсайт, в социални мрежи или с веригата на доставки.

Валидността на оценката и сертификата е 12 месеца. След този период или при необходимост трябва да се направи нова оценка.

В допълнение, компанията получава и доклад на Synesgy, който включва пълен анализ на отделните екологични, социални, управленски и свързани с тях показатели от конкретния сектор, към който дружеството принадлежи. Освен оценката, платформата предоставя План за действие - какво да се предприеме, за да се подобри резултатът в бъдеще.