Frequently asked questions

Index

01. За регистрация в платформата

Достъпът се получава чрез линка https://service.synesgy.com/bg и избиране на опция ‘Нов член ли сте? Натиснете тук’: Отваря се регистрационна форма. Всички задължителни полета трябва да се попълнят. След като отбележите ‘Аз не съм робот’, изберете бутона “Регистрирай се”. Потребителят ще получи имейл на посочения имейл адрес с инструкции как да завърши профила си.


02. Как да вляза в платформата

Това е техническа особеност: потребителят на този имейл трябва да изпрати запитване до customercare-bg@icapcrif.com с информация за имейл адреса и грешката в системата.


Потребителят трябва да изчaка няколко минути и да провери дали е получил имейл за регистрация. Ако такъв имейл е получен, регистрацията е успешна и потребителят получава достъп до връзката. Ако не е получен, потребителят трябва да смени браузъра и да започне отново попълване на данните в Synesgy, за да  направи регистрацията.

Ако по-късно още няма регистрация, изпратете запитване до customercare-bg@icapcrif.com


Такава грешка се появява, когато дружеството вече е регистрирано на сайта на Synesgy.

За да провери това Оператор Обслужване на клиенти проверява на https://service.synesgy.com/bg. Той влиза през „Административна конзола“ > „Потребителски настройки“ и търси дружеството по име или бизнес идентификатор.

Ако дружеството излезе, това означава, че то вече е регистрирано и може да се провери имейла, използван за регистрация. В този случай Операторът съобщава на клиента, че неговото дружество е регистрирано в Synesgy.


Потребителят може да възстанови паролата си като избере опция „Забравили сте паролата си? Натиснете тук:

Друг начин е чрез влизане на  Оператор Обслужване на клиенти на https://service.synesgy.com/bg с негови идентификационни данни през „Административна конзола“ > „Потребителски настройки“, търсене дружеството по име или бизнес идентификатор и избиране на съответната икона.

 


03. Смяна на потребител и идентификатори

В този случай е необходима внимателна преценка. Ако искането идва от ръководител на веригата за доставки, промяната може да продължи. Ако искането е от потребител, който първоначално е направил регистрирация в платформата Synesgy доброволно, трябва да е сигурно, че той има делегирано право от компанията за промяна и е нейн действащ служител.

И в двата случая е необходимо писмено заявление.

След като е потвърдена самоличността на потребителя, Оператор влиза в https://service.synesgy.com/bg със свои идентификационни данни през „Административна конзола“ > „Потребителски настройки“, търси дружеството по име или бизнес идентификатор и избира икона с молив (за промяна/корекция).

В този панел можете да промените данни като имейл, име, фамилия, телефонен номер и др.


04. Проверка на качество и състояние на въпросника

Потребителят трябва да избере „ Запазване като чернова“. Такава възможност има във всяка част на въпросника, като дейността по попълването му може да се възобнови по-късно. Ако необходимите за прикачване файлове не са налични във времето, е необходимо да се променят отговорите във въпросника.


Това означава, че потребителят може да не е прикачил необходимата документация (състояние на въпросника: неуспешно потвърждаване). В края на въпросника потребителят може да се запознае със списък с необходими документи, поддържани формати и бутон за качването им.

След като потребителят натисне “Качване на файла“, трябва да избере категория на документа, напр.сметка за енергия, сметка за вода, партньорство, сертифициране и др.


Известия с неудебелен шрифт: трябва да се разглеждат като грешка. Ако имате такива,  трябва да изпратите тази информация до customercare-bg@icapcrif.com  за проверка.

Известия с удебелен шрифт: проверяват се от операторите. Проверката се извършва чрез достъп до бизнес информация (напр. Потребителят обявява 7 служителя, но в БИР (бизнес информационен доклад) са декларирани 5).


В секцията „Проверка на качеството“ за конкретно дружество, Операторът може да види по съответната икона дали е заключен въпросника. Тогава той започва да го разглежда.

За детайли относно работата на Оператора  - натиснете секция „Коментари“, за да разберете кой проверява истинността на процеса. Може да поискате Операторът да ускори проверката. Ако не е възможно да изведете името му, напишете имейл до customercare-bg@icapcrif.com.


Потребителят може да влезе в секцията „Коментари“, за да види всички известия, свързани с конкретни въпроси, които трябва да бъдат прегледани отново.


Ние можем да споделяме само публични коментари.


05. Съставяне на въпросника

Не е възможно въпросникът да се отпечата директно през платформата. Вместо това потребителят може да го свали на компютъра си и след това да го отпечата.


Промяна може да се направи само при първото влизане в платформата. След това оператор трябва на изпрати съобщение до customercare-bg@icapcrif.com, за да се направи такава промяна.


Операторът изпраща запитване до […], прикачвайки въпроса на потребителя.


Synesgy предоставя на МСП ESG оценка, която могат да представят пред заинтересовани страни. Synesgy е инструмент, използван от големите вериги за доставки за по-високо ниво на прозрачност сред участниците на пазара относно теми, свързани с ESG. Synesgy подпомага привличането на кредитни институции и инвеститори чрез разкриване на действията за устойчивост.

Въпросникът е съставен от основен раздел и специфични за индустрията въпроси в съответствие с европейските норми и световните стандарти. Накрая на дружеството се издава сертификат.