CRIF, компанията за знания от-край-до-край

Специализиран в кредитни информационни системи (SIC), бизнес информация и решения за управление на кредити, CRIF предлага на компании, банки, финансови и застрахователни институции квалифицирана поддръжка на всеки етап от взаимоотношенията им с клиентите. Водени от политика за постоянни иновации, решенията на CRIF им позволяват да предвидят развитието на пазара, да подобрят бизнес ефективността, да намалят кредитните и бизнес рисковете, да предотвратят измами и да оптимизират своите процеси, като едновременно ограничават разходите.

Благодарение на работата на близо 6 000 професионалисти, работещи в 70+ компании от Групата, днес 82 000+ предприятия, 10 500 банки и финансови институции, 1 000 застрахователни компании и 1 000 000 потребители по света използват услугите на CRIF в 50 страни

Основана в Болоня през 1988 г., CRIF има значително глобално присъствие и работи на четири континента. Към днешна дата тя е лидер в Италия в решенията, подпомагащи предоставянето и управлението на кредитна оценка. Благодарение на уменията, придобити с повече от 30 години дейност на силно конкурентни пазари, тя е първата група в континентална Европа специализирана в системи за бизнес информация и управление на риска, анализи и обработка на данни. CRIF е един от основните оператори в световен мащаб предоставящ дигитални решения от най-висок клас, за развитие на бизнеса и отворено банкиране, услуги за управление на кредитни оценки и маркетинг решения.

Благодарение на постоянните инвестиции в иновации, технологии и информационна сигурност, днес CRIF е лидер в управлението на информационни и рейтингови системи за бизнеса по цял свят.

 

Ангажимент за устойчиво развитие

Благодарение на своя опит, CRIF прие важната задача да разработи практики, модели, инструменти и услуги за устойчиво развитие на бизнеса, предоставяйки на пазара набор от услуги, които подпомагат интегрирането на ESG факторите в моделите и процесите за доставки и управление на риска. Приемането на корпоративна ESG политика е избор, който се оценява положително от инвеститори и потребители. CRIF помага на компаниите да насочат усилията си в тази посока и да изразят своя ангажимент към конкретните теми чрез прилагане на стандартизирани, дигитални и глобални инструменти, които прецизно измерват корпоративния ангажимент и постигнатите резултати.

В съответствие с този подход, CRIF на свой ред пое по пътя на интегриране на устойчивостта в корпоративните стратегии, политики и процеси, потвърждавайки, че устойчивостта е в основата на нейните корпоративни политики с цел стимулиране на икономическия растеж и устойчивото развитие за своите клиенти.


Методология на CRIF Ratings


CRIF Ratings, компания от CRIF Group, е Агенция за кредитен рейтинг, оторизирана да поставя кредитни рейтинги на нефинансови фирми, със седалище в Европейския съюз, под формата на рейтинги на емитенти и емисии на облигации.

Агенцията се оценява от ESMA (Европейски орган за ценни книжа и пазари), европейският орган, който контролира правилното функциониране на финансовите пазари.

От 2020 г. CRIF Ratings актуализира методологията си, за да включи екологични и социални фактори в своите рейтинги, превръщайки се в една от препоръчителните агенции в Италия при оценката на ESG представянето на компании от всякакъв размер и сектор.


Проектът TranspArEEnS 

CRIF е партньор в амбициозния европейски проект TranspArEnS (Mainstreaming Transparent Assessment Of Energy Efficiency In Environmental Social Governance Ratings), координиран от Ca' Foscari University Venice и финансиран с 1,5 милиона евро от Европейската комисия. Целта на проекта е да насърчи устойчивите инвестиции от компании, дори и от най-малките, и така да улесни екологичния преход по приобщаващ начин, като предложи на пазара стандартен модел за прозрачна и задълбочена оценка на ESG факторите.

Глобално присъствие

Методологията и платформата на Synesgy позволяват да се оцени екологичната, социалната и управленската устойчивост на компании по целия свят. Те получават обобщен ESG резултат за устойчивост, който позволява на компаниите да бъдат сравнявани според глобалните стандарти.
В големите световни икономики Synesgy също е разработила методологии, оценки и процеси, съответстващи на местните специфики: Списък на държави.


Безопасност и сертификати

Всяка година CRIF инвестира, за да гарантира приложение на най-високите стандарти за информационна сигурност и качество на решенията.

Списък на получените сертификати може да бъде намерен на уебсайта на CRIF : https://www.crif.it/chi-siamo/le-membership-e-i-riconoscimenti/