Членство

Мисията на Synesgy е да повиши прозрачността и сътрудничеството и така да насърчи включването на устойчивостта, етичното поведение и управление в културата на организациите.

За да постигне тези цели и да повиши своята устойчивост, Synesgy се присъедини към някои от най-важните международни организации, като например:

Глобална инициатива за отчетност

Глобалната инициатива за отчетност е международен стандарт за отчитане на устойчивостта, прилагана от повече от 1000 компании по целия свят. GRI е създадена през 1997 г., за да помогне на компаниите да докладват екологичните, социалните и икономическите въздействия на техните бизнес дейности.

Synesgy вече е член на GRI.

Посетете уебсайта: https://www.globalreporting.org/

Глобален договор на ООН

Глобалният договор на ООН е инициатива за насърчаване на компаниите да приемат устойчиви и социално отговорни политики и да докладват за тяхното прилагане. Глобалният договор на ООН е рамка за компании, които прилагат десет принципа в направленията - човешки права, трудови практики, околна среда и антикорупционни въпроси.

Synesgy е част от Глобалния договор на ООН от 2022 г.

Посетете уебсайта: https://www.unglobalcompact.org/

Swiss Clean Tech

Търговската асоциация Swisscleantech има около 500 членове в различни сектори. Членовете са ангажирани с проблемите на климата и са подписали хартата. Заедно те създават необходимата политика и образоват обществото, за да подпомогнат Швейцария да бъде въглероднонеутрална до 2050г.

Това е начинът да се прави бизнес с внимание към климата и околната среда.

 Посетете уебсайта: https://www.swisscleantech.ch/

ASVIS

 

Целта на ASviS (Италиански алианс за устойчиво развитие), създадена по инициатива на Fondazione Unipolis и Римския университет „Tor Vergata“, е да повиши информираността за значението на устойчивото развитие в италианското общество, икономическите участници и институции, чрез работа в мрежа всички участници, ангажирани за постигането на една или повече от 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) и 169-те подцели на Дневен ред 2030, които ООН одобри през септември 2015 г., за да допринесат за определянето на подходяща национална стратегия, която да бъде постигната до 2030 г.

Synesgy се присъедини като консултант към мрежата на ASviS през юни 2022г.

Посетете уебсайта:  https://asvis.it/