Cribis 22 05 Visualhero Chisiamo (3)

През последните 10 години разбирането на устойчивостта нарасна, провокирайки дружества, кредитни и застрахователни институции да преосмислят своя бизнес модел и въздействие на своите дейности върху планетата.

Тези промени накараха инвеститори, потребители и компании да обръщат специално внимание на ESG резултатите при вземане на решения за извършване на финансови инвестиции от една страна, и да проверяват степента на устойчивост на веригата за доставки от друга.

Synesgy е проект на водещи компании, които подпомагат прехода към устойчивост с предоставяне на данни и информация, получени чрез управлението на иновативна дигитална платформа.

Мрежата на Synesgy включва партньори, специализирани в икономическа и бизнес информация за световни компании.

Тяхната мисия е да събират и обобщават данни от цял ​​свят, за да извлекат хармонизирана, сравнима и предсказуема информация, с която да подпомогнат подобряването на бизнес процесите на своите клиенти.

Мрежа

Верига за доставки

Устойчивост

Дигитална платформа

Членство