Оценка на устойчивостта и ESG

Synesgy е глобална дигитална платформа за оценка на устойчивостта и ESG

Пазарът задава въпроси, как ще отговори Вашата компания?

Устойчивостта променя компаниите, не изоставайте: Synesgy Ви помага да разберете своето ниво на устойчивост и предоставя полезна оценка, за да бъдете оценени от пазара.

Пътят към устойчивостта минава през самооценка и предложен план за действие. Synesgy Ви помага да разберете как да подобрите своята устойчивост.

Да оцените устойчивостта на доставчиците

Ingranaggio

Оценете устойчивостта на веригата за доставки чрез актуализирана система за наблюдение

Foglia

Приложете инструменти за проследяване в рамките на процеса за подбор на доставчици

Alt

Предотвратете оперативните и репутационните рискове

Coccarda

Гарантирайте прозрачност при оценка на производствения процес по веригата за доставки чрез табла за управление и резултати

Защо да попълвате въпросника на Synesgy?

Ingranaggio

За да си направите самооценка и да проверите собственото си ниво на устойчивост

Foglia

За да имате уникален процес, който оценява ESG рамките за всички компании, които го искат

Alt

За да получите Synesgy сертификат, който можете да публикувате във фирмените си сайтове и социални мрежи

Imprese

Да използвате сравнителни показатели (бенчмарк) за позициониране на компанията спрямо средните стойности за индустрията