COOKIE POLICY

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Дружеството АЙКАП КРИФ ЕАД (наричано по-долу „АЙКАП КРИФ“) със седалище в България, София 1404, бул. „България“ № 51Б, с ЕИК 175100720, Администратор за обработка на лични данни, предоставя следната информация относно използването на бисквитки на своя уебсайт, в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, включително чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679. Цялата друга информация, изисквана по чл. 13 от Регламент 2016/679 на ЕС се съдържа в Политиката за поверителност, която може да бъде намерена чрез връзката на началната страница на уебсайта.

Какво е бисквитка?

Бисквитката е текстов низ, изпратен от уеб сървър (например уебсайт) към интернет браузъра на потребителя, който автоматично го запазва на компютъра на потребителя и автоматично го изпраща обратно на сървъра при всеки достъп до уебсайта. Всяка бисквитка съдържа различни данни, като например името на сървъра, от който идва, цифров идентификатор и т.н. Бисквитките могат да останат в системата по време на сесията (т.е. докато браузърът, използван за уеб навигация, бъде затворен) или за по-дълги периоди, и могат да съдържат уникален идентификационен код. По подразбиране почти всички уеб браузъри са настроени автоматично да приемат бисквитки. Въпреки това, всеки уеб браузър позволява бисквитките да бъдат ограничени и изтривани (за повече информация вижте раздела в това информационно съобщение „Как да активирате, деактивирате или изтриете бисквитките“). Помнете обаче, че деактивирането или изтриването на бисквитките може да попречи на оптималното използване на някои области на уебсайта или да компрометира използването на услуги, изискващи удостоверяване.

Видове бисквитки, използвани от АЙКАП КРИФ

Уебсайтът на АЙКАП КРИФ използва следните категории бисквитки:

Как да активирате, деактивирате или изтриете бисквитките

По подразбиране почти всички уеб браузъри са настроени автоматично да приемат бисквитки. Те могат да бъдат ограничени или блокирани чрез настройките на браузъра. Ако предпочитате уебсайтовете да не запазват определени бисквитки на компютъра ви, можете да настроите браузъра така, че да получавате известие, преди да запазите всяка бисквитка. Като алтернатива можете да настроите браузъра си да отхвърля всички бисквитки или само бисквитки на трети страни. Можете също да изтриете всички бисквитки, които вече са в системата. Важно е да се подчертае, че настройките трябва да се променят отделно за всеки браузър и всеки компютър. Блокирането на бисквитките не блокира рекламирането. Рекламите просто вече няма да бъдат персонализирани въз основа на вашите интереси и ще бъдат изпращани по-често. Настройките се променят различно за всеки браузър. Ако е необходимо, използвайте функцията за помощ на браузъра, за да определите правилните настройки. За повече информация относно управлението на бисквитките, моля, вижте връзките за най-често използваните браузъри:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: http://www.apple.com/it/support/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en

Firefox™: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

За информация как да разгледате бисквитките, които са зададени на устройството ви, и как да управлявате и изтривате бисквитките, посетете http://www.youronlinechoices.com/it/

 

Права на субектите на данни

Субектите на данни имат право на информация съгласно чл. 15 от ОРЗД, право на корекция съгласно чл. 16 от ОРЗД, право на заличаване съгласно чл. 17 от ОРЗД, право на ограничаване на обработването съгласно чл. 18 от ОРЗД, както и право на преносимост на данните съгласно чл. 20 от ОРЗД и право на възражение срещу обработването съгласно чл. 21 от ОРЗД. Можете също да се свържете с надзорния орган, отговорен за нас – Комисията за защита на личните данни  (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: +359 2 91 53 519, +359 2 91 53 555, e-mail: kzld@cpdp.bg). Ако обработването на данни се основава на вашето съгласие, вие имате право съгласно чл. 7 от ОРЗД да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, имайте предвид, че оттеглянето ще има действие само за в бъдеще. Обработката на данни, извършена преди оттеглянето, няма да бъде засегната. Моля, обърнете внимание, че може да се наложи да съхраняваме определени данни за определен период от време, за да отговорим на законовите изисквания.